MAMAMATİK | Aklı Şahane Reklam Ajansı, Kreatif Reklam Ajansı, Rek

MamamatikImage

Mamamatik

MamaMatik Nedir ?

Metal kabinli , güneş paneli sayesinde doğal enerji ile çalışmaktadır. Pet şişe, cam şişe, metal içecek kutusu ve pil atıkları’nın bu makineye atılması ile sokak hayvanları için (kedi, köpek) mama ve su sağlamaktadır. Özetle MamaMatik, güneş enerjisi ile çalışan, çöp atılması ile faaliyete geçen ve sokak hayvanlarını doyuran geri dönüşüm kutusudur. Teknik özelliklerinden bahsedecek olursak ;

*MamaMatik her çöp (pet, cam, kutu şişe, pil) atıldığında “A Firması Duyarlılığınız İçin Teşekkür Eder” şeklinde sesli bildirim yapmaktadır.

*Boyutları bir ATM büyüklüğündedir.

*Makine’nin üzerine konumlandırılan güneş panelleri sayesinde kendi enerjisini kendisi temin edebilmektedir.

*.. m2 giydirilebilir alana sahiptir (reklam alanı).

*10m’ye kadar birey istatistiği tutarak size günlük bilgilendirme yapmaktadır (kaç kişi geçerken baktı, kaç kişi durup inceledi).

*Hayvan besleme istatistiği tutarak size günlük bilgilendirme yapmaktadır (kaç kedi, köpek bu makine’den faydalandı).

*Mama bittiğinde belediye’ye bildirim göndererek mama ve suyun takviye edilmesini sağlamaktadır.

*Atık deposu dolduğu zaman belediyeye bildirim göndererek atıkların toplanmasını sağlamaktadır.

MamaMatik Nasıl Çalışıyor ?


Makine’nin yan tarafında üç adet panel bulunmaktadır, çöp paneli, atık pil paneli ve su paneli. Çöp panelinden sadece o boyuttaki çöplerin (pet şişe, cam şişe, metal içecek kutusu ve pil) atılabileceği büyüklükte bir göz bulunmakta, bu göz’e çöp atıldığı an 15-30 gr. arası mama ve belirli oranda su makine’nin ön tarafında hayvanların erişebileceği yükseklikte bulunan kaplara dökülmektedir. Bireysel yardımda bulunmak isteyen vatandaşlar için makine’nin yan tarafında bulunan ve sadece su dökülebilecek bu panel sayesinde su takviyesi sağlanabilmektedir.

MamaMatik Üzerine Reklam Alınıyor mu ?


MamaMatik, sosyal sorumluluk projesi kapsamında bulunmaktadır, bu sayede hem sokak hayvanlarına yardım edilmesi hem de reklam amacıyla kullanılması imkânı doğmaktadır. Aklı Şahane “Tek Yetkili Reklam Ajansı” olduğundan dolayı MamaMatiğin konumlandırılması ve giydirilmesi hizmetlerini sağlamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti mevzuatında 24.06.2004 tarihli 5199 sayılı kanunda ifade ettiği gibi,

“Madde 1

Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır.“


Bu sayede Aklı Şahane olarak Türkiye genelinde belirlediğimiz ve/veya belirleyeceğimiz lokasyonlara, etik ve ahlaki değerlere olumsuz etki etmeyecek şekilde (bir lokasyona çok sayıda makine konulması, makinenin konulması düşünülen bölgede yaşayan bireylerin yapısı) reklam giydirmelerini yaparak MamaMatik makinemizi yerleştirebilmekteyiz.


MamaMatiğin Mama ve Su İhtiyaçlarını Kim Karşılıyor ?


MamaMatik, belediyelerin denetim ve gözetiminde faaliyet gösterdiği için belediyelerin veterinerleri tarafından belirlenen mama ve su makinelere yerleştirilmektedir. Makine içindeki atıkları belediyenin görevlendirdiği atık toplama departmanı toplayarak geri dönüşüm için yetkili birimlere teslim etmektedir.


MamaMatiğin Sosyal Sorumluluk Projesi Olması Nedeniyle Ortaya Çıkan Fırsatlar

MamaMatik sosyal sorumluluk projesi olduğu için ve belediyelerin kanunda belirtildiği üzere bu makinelere yer temin etmekle yükümlüdür. Bunlarla birlikte sosyal sorumluluk projesine dahil oldukları için halk tarafından “Çevreye ve Hayvanlara Duyarlılık” öngörüsü kazanılacak, bu sayede hem sektörde hem Türkiye genelinde önemli ölçüde ilgi ve alaka toplayarak “Duygusal Pazarlama” adına büyük bir adım atılmış olacak.

 

Mamamatik